Tělocvičná jednota Sokol Příbram, sportovní klub

Podnětem k založení Sokola v Příbrami byla účast lékárníka Čeňka Hnilici a krupaře Jana Šembery na manifestačním pochodu vlastenců na Karlštejn, který uspořádala Tělocvičná Jednota Pražská.

Volnočasové aktivity v Příbrami, sport, setkání sportovců

Po návratu z výletu domu začali oba příbramští nadšenci propagovat sokolskou myšlenku. Na padesát příbramských vlastenců se sešlo 18. srpna 1862 v hostinci u Heroldů, aby slavnostně vyhlásili založení Sokola Příbram. Tak byl založen v našem městě Sokol a již v počátcích se stalo jeho členy 50 místních občanů.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na uvedeném telefonním čísle. Sídlíme v Příbrami.